Sikkerhet

ALDERSGRENSE

I Nordlysbadet må man være fylt 10 år samt kunne svømme før man kan komme alene. Er barnet under 10 år må det være i følge med svømmedyktig voksen (Fylt 16 år) som er med  barnet ut i vannet.

Nordlysbadet har ett sett regler som gjelder for badende i anlegget. Ett er at du bader på eget ansvar. Du skal også vaske og dusje deg godt uten klær før du går inn i bassengområdet.

Videre at barn under 10 år må være i følge med svømmedyktig voksen. Om barn over 10 år kommer alene, så forutsetter vi at de kan svømme. Likeså er det satt en grense på maks 2 barn under 10 år pr voksen. Disse reglene er til for at opplevelsen for alle skal bli best mulig. Badevertene kan ikke passe på alle til enhver tid. Nordlysbadet er forholdsvis stort. Kommer man alene voksen med 3 barn, så er det ikke gitt at man har like god kontroll på alle tre hele tiden. En 6-7 åring er mobil, mens en 1-åring krever en annen type tilstedeværelse av den voksne. Har man da i tillegg en på 3 år, så kan det bli vanskelig å ha kontroll med alle 3 til enhver tid. Følger man reglene som gjelder, skulle badeopplevelsen bli best mulig for alle.

TRIVSELSREGLER

Vi som jobber i Nordlysbadet er her for at du skal finne opplevelse og velbehag.

Trivsel og sikkerhet er vår høyeste prioritet, så vi ber deg om å ta hensyn til følgende:

 • Adgang til Nordlysbadet har bare personer som har løst billett, årskort eller er medlem av ei leiegruppe.
 • Årskort/halvårskort er personlige og skal ikke lånes/benyttes av andre. Oppdages misbruk blir kortet slettet. Man må da kjøpe ny billett for å få adgang til Nordlysbadet.
 • Du bader på eget ansvar. Vi oppfordrer våre gjester til å ha et øye med hverandre. Foreldre skal se etter sine barn. Badevertene er her for å overvåke og hjelpe om noe skjer og yte kvalifisert førstehjelp ved uhell.
 • Barn under 10 år har kun adgang med svømmedyktig voksen over 16 år som skal følge barnet ut i vannet. I tillegg  til godt oppsyn anbefaler vi armringer som ekstra hjelpemiddel. Max 2 barn pr voksen.
 • Barn over 10 år har adgang alene kun under forutsetning at de er svømmedyktige.
 • Sko kan du ta av deg før du går inn i garderobene og plassere i skohyllene. Vi anbefaler at sko tas av i gangen utenfor garderobene, tas med inn og låses inn i garderobeskapet.
 • Klær og verdisaker låses inn i garderobeskap. Du må ha hengelås til garderobeskapene. Vi selger hengelås, og armbånd for oppbevaring av nøkkel. Du kan selvsagt også ha med eget hengelås. NB! Husk nummeret på garderobeskapet før du går inn i badeanlegget.
 • Når du går fra dusjene og inn til garderobene, er det et mindre rom hvor det henstilles til besøkende å tørke av seg. Dermed blir det mindre vannsøl i garderobene.
 • Når du forlater Nordlysbadet skal skapet ditt stå ulåst.
 • Bruk av garderobeskap og skohyller er på eget ansvar.
 • Alle ønsker å bade og svømme i renest mulig vann, og alle ønsker at det ikke skal lukte klor av oss etter at vi har badet. Derfor skal du vaske deg grundig med såpe og uten klær på før du går i bassenget. Ta også en rask dusj etter at du har vært på toalettet.
 • Som bekledning for de som bader brukes kun badetøy.  OBS! Bading i undertøy er ikke tillatt.
 • Babyer og småbarn på bleiestadiet skal alltid ha på seg badebleie når de er i bassengene.
 • Barbering er ikke tillatt i Nordlysbadet.
 • Nordlysbadet er ikke ansvarlig for ødelagt badetøy og bortkomne gjenstander. Det vi måtte finne av gjenglemte ting, tar vi vare på i en uke.
 • Medbrakt mat tillates ikke i Nordlysbadet. Inntak av mat og drikke skal skje i våtkafé. Søppel sorteres og kastes i miljøstasjon.
 • Hopp og stup er kun tillatt fra bestemte områder. Følg skilting!
 • Kun badevertene kan åpne vannsklier og stupetårn. Kun én om gangen i vannsklia. Vent på grønt lys. Følg skilting for hvordan liggestilling man skal benytte i sklia. Se skilt på vegg ved trapp opp til sklia.
 • Vis hensyn ved hopping/stuping. Kun én person kan hoppe om gangen. Tenk sikkerhet! Du som hopper har ansvar  for at det ikke svømmer noen i nedslagsfeltet.
 • Smykker, klokker, o.l. bør ikke tas med inn i badet. Metall kan bli misfarget.
 • Lek og dytting fra kanten er ikke tillatt da dette medfører risiko og ubehageligheter for de som rammes.
 • Bruk av snorkel, dykkermaske og svømmeføtter tillates ikke under bading. For personer/barn som ikke har lært bruken av dykkermaske/snorkel kan det oppstå vakum i dykkemaske ved feil bruk. Dette kan føre til “panikk” under vann, som igjen gir en dårlig opplevelse og i verste fall senere utrygghet i vann. Bruk av svømmeføtter kan være til sjenanse for andre gjester, da det krever god plass. Under lek kan det oppstå skade på andre badegjester.
 • Langt hår: skal samles ved bruk av strikk eller helst badehette. (selges i butikken).
 • Nordlysbadet er røyk-, snus- og tyggegummifritt.
 • Knusbare gjenstander må ikke medtas i dusj- og badeanlegg.
 • Berusede personer har ikke adgang til badet. Personer som ikke overholder dette vil bli bortvist.
 • Personer med smittsomme sykdommer kan ikke benytte badet. Av helsemessige årsaker tillater vi ingen i badet med åpne sår.
 • Generelt må personer som har forskjellige sykdommer være oppmerksom på høy temperatur i luft og vann.
 • Du må forlate bassengområdet en halv time før badet stenger.
 • Det er avsatt et område i underetasjen i Nordlysbadet for parkering av barnevogner. Området er skiltet.
 • Mobiltelefoner er ikke tillatt å bruke i garderober/dusj og badeanlegget.
 • For din egen og andre gjesters sikkerhet og trivsel, følg skilting, informasjon og anvisning av badevertene.