Priser

Nordlysbadet – billettpriser.

 

Barn

Pris kr

Voksen

Pris kr

Honnør

Pris kr

Student

Pris kr

Enkeltbillett 110,- 155,- 130,- 130,-
Klippekort 10 besøk (gyldig 12 mnd) 970,- 1350,- 1110,- 1110,-
Halvårskort (gyldig i 6 mnd) 1550,- 2446,- 1854,- 1854,-
Årskort – kontant 2446,- 4326,- 3090,- 3090,-
 Månedskort – kontant  410,-  720,-  515,-  515,-
Morgensvømming 0630-8000 enk.bill. 75,- 105,- 95,- 95,-
Semesterkort 1 (september-desember)       1252,-
Semesterkort 2 (jan-juni)       1560,-
Familiebillettpriser: 1v+1b 1v+2b 2 v 2v+1b 2v+2b Mer enn 2 barn betales
 Billett 220,- 315,- 270,- 350,- 425,- kr 60,- pr barn
Morgensvømming 0630-0800 150,- 195,- 175,- 220,- 270,- kr 45,- pr barn
Klippekort 10 besøk (gydlig i 12 mnd) 1925,- 2745,- 2360,- 3080,- 3850,- kr 310,- pr barn
Årskort kontant 5558,- 6172,- 6172,- 7406,- 8612,- kr 616,- pr barn
Halvårskort kontant (gyldig i 6 mnd) 3090,- 3309,- 3309,- 4011,- 4632,- kr 309,- pr barn
             

Alle priser er inkl 12% mva.

V = Voksen.

B = Barn – Barnebillett gjelder til og med 15 år. Barn under 3 år går gratis inn.

Morgensvømming: Tirsdag og torsdag.

Årskort er gyldige i 12 måneder fra kjøpsdato.

Halvårskort er gyldige i 6 måneder fra kjøpsdato.

Månedskort er gyldig i 30 dager fra kjøpsdato.

Klippekort er gjeldende inntil alle klippene er brukt opp.

Enkeltbilletter gjelder pr besøk.

Barn under 10 år skal være i følge med svømmedyktig voksen over 16 år som skal

være med barnet i vannet.

Årskort, halvårskort og månedskort er personlige og skal ikke lånes til andre. Oppdages misbruk, blir kortet

slettet og man må kjøpe nytt kort (årskort/halvårskort/månedskort) for å få tilgang til Nordlysbadet igjen.

Klippekort familie: Man får ett kort hver med 10 klipp. 

Mistet årskort/halvårskort/månedskort: Nytt kort kan produseres. Pris kr 110,-. Det gamle slettes. 


Medlemskap - Årskort

Pris pr måned:

Barn          kr 209,-
Voksen     kr 365,-
Honnør/Student kr 262,-

Familie pr.måned:

1 voksen + 1 barn   kr 467,-
2 voksen  kr 515,-
1 voksen + 2 barn kr 519,-
2 voksne + 1 barn kr 621,-
2 voksne + 2 barn kr 721,-

Pr barn utover 2 barn kr 62,-

12 mnd binding. Etter 12 mnd løper medlemskapet til det sies opp.
*oppsigelse skriftlig til kjhe@nordlysbadet.no