Nordlysbadet – billettpriser.

Barn

Pris kr

Voksen

Pris kr

Honnør

Pris kr

Student

Pris kr

Enkeltbillett 105,- 150,- 125,- 125,-
Klippekort 10 besøk (gyldig 12 mnd) 940,- 1310,- 1075,- 1075,-
Halvårskort (gyldig i 6 mnd) 1505,- 2405,- 1800,- 1800,-
Årskort – kontant 2405,- 4200,- 3000,- 3000,-
Morgensvømming 0630-8000 enk.bill. 70,- 100,- 90,- 90,-
Semesterkort 1 (fra 22/8-31/12) 1215,-
Semesterkort 2 (fra 1/1-31/5) 1515,-

 

Familiebillettpriser: 1v+1b 1v+2b 2 v 2v+1b 2v+2b Mer enn 2 barn betales
 Billett 215,- 310,- 260,- 345,- 420,- kr 55,- pr barn
Morgensvømming 0630-0800 145,- 185,- 165,- 215,- 265,- kr 35,- pr barn
Klippekort 10 besøk (gydlig i 12 mnd) 1868,- 2662,- 2288,- 2988,- 3735,- kr 300,- pr barn
Årskort kontant 5395,- 5992,- 5992,- 7190,- 8390,- kr 598,- pr barn
Halvårskort kontant (gyldig i 6 mnd) 3000,- 3297,- 3297,- 3894,- 4497,- kr 300,- pr barn

Alle priser er inkl 12% mva.

V = Voksen.

B = Barn – Barnebillett gjelder til og med 15 år. Barn under 3 år går gratis inn.

 

Morgensvømming: Tirsdag og torsdag.

Årskort er gyldige i 12 måneder fra kjøpsdato.

Halvårskort er gyldige i 6 måneder fra kjøpsdato.

Klippekort er gjeldende inntil alle klippene er brukt opp.

Enkeltbilletter gjelder pr besøk.

 

Barn under 10 år skal være i følge med svømmedyktig voksen over 16 år som skal

være med barnet i vannet.

 

Årskort og halvårskort er personlige og skal ikke lånes til andre. Oppdages misbruk, blir kortet

slettet og man må kjøpe nytt kort (årskort/halvårskort) for å få tilgang til Nordlysbadet igjen.

 

Klippekort familie: Man får ett kort. Man bruker av de 10 klippene enten det er en eller flere

av familien som gjester badet.

Mistet årskort/halvårskort: Nytt kort kan produseres. Pris kr 105,-. Det gamle slettes. 

Familie enkeltbillett: Det kreves at man går samlet inn og ut.